Sebelumnya, silahkan lihat terlebih dahulu tentang usia Nabi Adam dan keturunannya. Perbedaan pendapat seperti yang kita lihat dalam kitab Taurat, […]

Ada kisah riwayat yang sangat menarik buat buatku. Kisahnya memang agak pendek, namun sangat dahsyat ke sanubari.Seorang wanita mulia, suci […]

Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Isa as.Pada saat itu hiduplah seorang wanita salihah yang selalu taat melaksanakan ibadah dan […]

Kisah Islami Teladan dengan Kisah Mukjizat Rasulullah SAW.Mukjizat Rasulullah SAW ada lagi selain mampu membelah bulan yang terkenal itu. Salah […]

Dari Wahab bin Munabbih ra, diberitakan oleh Muhammad bin Abil Qasim bahwasanya pada masa Nabi Isa as, setan berniat menjerumuskan […]

Kisah Islamiah menghadirkan kisah nabi.Nabi Khidir as dan Nabi Musa as tiada jemunya untuk dikisahkan. Sebab pertemuan mereka banyak sekali […]

Kisah Islamiah dengan kisah hakim dan malaikat.Malaikat memberikan ujian kepada ketiga hakim, siapakah gerangan yang mau dan tidak menerima sogokan […]